3 Grundprinciper för ett framgångsrikt employer brand

Se till att ert Employer Brand är Attraktivt, Unikt och Sant

 

Ert Employer brand kan likställas med det rykte eller anseende som föregår ert företag eller organisation. Är ert Employer Brand förankrat i er interna kultur och HR-arbete?

Lyssna på målgruppen för rekryteringsarbetet, d.v.s. de bästa av kandidater på marknaden inom ert kompetensområde, vad vill de ha? Ingångsvärdet måste vara: hur skall arbets-platskultur, ledarskapet och villkoren vara för att attrahera dessa?

Sedan gäller det att våga ändra drastiskt med hjälp av HR för att nå dit. Halvdana lösningar ger halvdan attraktionskraft! Sticker ert erbjudande ut? Kan det svara på frågan varför en toppkandidat skall jobba hos just er? Vilka USP:ar (Unique Selling Points)är era viktigaste och är de förenliga med företagets "varför?" När det gäller toppkandidater så börjar det stora arbetet efter intervjun, när kandidaten frågar "varför skall jag välja just er?"

Att koppla ert erbjudande till en större mening där företagets vision och värderingar kan utgöra en grund för budskapet är en bra start. Ett alternativ är att ta avstamp i en konkurrent eller en allmän bild av er bransch för att tydliggöra skillnaden - ert kall.

Att marknad och HR har samma målbild här är avgörande. Det räcker inte med att snygga till sitt budskap utåt om inte de interna processerna kan leva upp till det. Lätt att det blir "läppstift på liket" då, och idag avslöjas en icke förankrad marknadsföring i allt snabbare takt. Företeelser som Glassdoor, Branchout, JobInside och Carrerbliss är alla exempel på sociala plattformar där medarbetare på insidan beskriver hur det är att arbeta på företaget, den typen av transparens ökar hela tiden.

Sammanfattningsvis handlar det om att skapa en bra arbetsplats med bra villkor (för målgruppen) och sedan berätta att det är en bra arbetsplats, det är allt. Här är såklart befintlig personal nyckelspelare både i sig själva men även när företaget skall beskrivas på ett personligt sätt i den externa kommunikationen. Employer brand skapas från insidan tydligt förankrat i ert erbjudande och er kultur.

Läsa mer? Ja tack skicka mig White paper: 5 fokus för ert strategiarbete

3 Grundprinciper för ett framgångsrikt employer brand