EVP

3 Grundprinciper för ett framgångsrikt employer brand Se till att ert Employer Brand är Attraktivt, Unikt och Sant   Ert Employer brand kan likställas med det rykte eller anseende som föregår ert företag eller organisation. Är ert Employer Brand förankrat i er interna kultur och HR-arbete? Lyssna på målgruppen för rekryteringsarbetet, d.v.s. de bästa av…

Läs mer
procbild

Employer branding allt viktigare   Gillar inte generaliseringen av sk Millenialis men annars tror jag Employer branding blir allt viktigare inte bara för kandidaterna utan även för kunderna. jag ser tre trender som alla tre inträffar samtidigt just nu: 1: Traditionell marknadsföring tappar i genomslag då vi blir allt duktigare på att filtrera bort den…

Läs mer