Positiv förstärkning effektivt verktyg på Bayswater primary school på Nya Zeeland

Är som ni kanske vet, sedan en tid, på Nya Zeeland och har varit med några dagar i mina söners skola och har lite spännande reflektioner jag vill dela med mig av.

Ett av skälen till att vi valde NZ var att vi hört gott om deras skola, ligger i topp i Pisa osv.

Nyfiken på att se hur de jobbar på insidan som i slutänden genererar de goda resultaten och renomméet (och såklart för att stötta våra grabbar som knappt kunde ett ord engelska i början) följde jag och min fru med på lektionerna några olika dagar. Hur balanserar de sitt engelska arv med skoluniformer, disciplin och stränga lärare med den mer avslappnade ”allt löser sig”- Kiwi mentaliteten? Inte en endaste gång höjer fröken rösten eller säger till något barn på skarpen, ändå är det fullständig ordning och reda, rena nirvanastämningen jämfört med många svenska tredje/ fjärde klasser…

Jag återkommer till skolupplevelsen på slutet men vill dra lite paralleller till vad jag gör i min roll på Wildfire där  jag, tillsammans med mina kollegor, hjälper organisationer att förflytta och stärka rätt beteenden eller attityder. Lyckas vi med detta samt att göra förändringen bestående så har vi ändrat på och mätbart stärkt kulturen.  En av det viktigaste framgångsfaktorerna för en kulturförändring, som vi hämtat från hjärnforskning inom psykologin, är att vi måste ta små steg i taget så kallad “nuddging”. Detta då liten påverkan över lång tid är mycket mer effektivt än motsatsen tex ”stora Wow-mötet” på heldagskonferensen där effekten blir kortvarig.

dybeck1

Vi brukar ofta utgå ifrån, och prata mycket om, den ständiga dragkampen utifrån en normalfördelning. På ena sidan har vi de med helt rätt attityd och inställning, och på andra kanten några med helt fel. Där emellan har vi den stora massan som är som folk är mest. De bolag som har en stark och framgångsrik kultur är duktiga på att hjälpa de positiva krafternas sida och aktivt motverka de negativa. Jag vill betona vikten av att ha tydliga värderingar och uttalade önskvärda beteenden. Det finns ingen större motivationsdödare än att uttala en värdegrund för att sedan inte ge några konsekvenser eller reprimander ifall den inte efterlevs. Ett klassiskt exempel är en säljkår där en av säljarna säljer som fasiken men samtidigt av alla är ökänd för att vare lite av en buffel (inget ont om bufflar...). Om det inte får några konsekvenser eller agerande från chefer (”jag vet men hen säljer som tusan” efterföljt av en låt-gå mentalitet). I ett sådant fall får företaget långsiktigt rikta in sig på att bygga en kultur kring ”buffeln” för att de som inte delar den attityden kommer att dra.

Jag lyssnade på Andreas Dencker, konsult från Preera, som refererade till och presenterade resultat från en stor studie gjord av forskare på London Business school och University of California.  Läs hela artikeln Building Ambidexterity Into an Organization. De tittar på prestation utifrån en kombination av ”mjuka” och hårda variabler i form av traditionella prestationsmått som tillväxt och lönsamhet tillsammans med socialt stöd och tillhörighet i gruppen.

dybeck3

Det är inga överraskande resultat utan något som i olika format framkommer i tex Evergreen studien. läs sammanfattning av resultat från Evergreen studien här Mängder av annan forskning kommer fram till vikten av att skapa och underhålla en prestationskultur.  Även nobelprisbelönade Richard Thaler, som myntade uttrycket Nuddging som jag använde inledningsvis, framhäver vikten av dubbelfokus på såväl mjuka som hårda värden, eller som han uttrycker det; ekonomiska och psykologiska grunder för beslutsfattande.

För att koppla det till normalfördelningen och dragkampen mellan rätt kontra fel attityd så hävdar jag och vi på Wildfire att det är skillnaden i attityd/beteende som i sin tur styr prestationen och därmed det ekonomiska utfallet.

Andreas från Preera illustrerade denna 4-fältare med fyndiga metaforer. För positionerna längst upp till vänster ,Country Club Context, var metaforen en kultur likt den inne i Lemurernas hägn på skansen. Det är varmt, trevligt och någon som kliar dig på ryggen, ger dig mat etc. men det händer inte så mkt. Kommer du in dagen efter ser det likadant ut, mys stämningen är total. Nere till höger , Burnout Context beskrev Anderas det som i krokodilpölen. Där är kollegorna den andres mat om någon är hungrig. Avsaknaden av värme och gemenskap är stor och allt handlar om överlevnad och burn out frekvensen är hög, prestera eller dö. (kanske råder det ”Buffelkultur” som jag kallade det i mitt exempel tidigare)Det högra ”Nirvana-hörnet” är just som forskningen säger en kombination av gemenskap och prestation. Förflyttningen är en bra målbild och dessutom lönsam!

Jag brukar prata om kultur som en anda och skämtsamt använda det som brukar kallas Örebro-anda respektive Gnosjö-anda vilket kan vara en annan metafor för ytterligheterna i normalfördelningskurvan.  Jag vill passa på att försvara Örebro som, kanske lite tack vare fördomen, verkligen fått pendeln att svänga tillbaka och nu representerar snarare en stark och allt är möjligt region. (Artikel i NA om att Örebro snart 6:e störst Så vem vet, kanske att en generation framåt är Örebromentaliteten laddat med rakt motsatt betydelse än den traditionella?

Utvecklingen verkar gå åt det hållet och då blir Örebro snarare ett bra exempel på att det går att förändra attityder/kultur.  Det sker inte över en natt, det krävs som sagt liten påverkan över lång tid, men när väl stora massan i mitten av normalfördelningen börjar luta åt rätt håll så är snöbollseffekten enorm.

De som lyckas få rätt sida att vinna dragkampen är duktiga på att förstärka den positiva sidan och så att säga strypa syret för motsatta gänget. Verktyg som är värdefulla i det arbetet är förutom passionerat och känslobaserat ledarskap, rutiner, ritualer, artefakter och storytelling som alla syftar till att ladda rätt beteende i en positiv spiral, eller som uttrycket ”The power of a good example…”

Det tar oss tillbaka till mina grabbars skola där de verkligen har satt detta arbetssätt i system. De jobbar med liten positiv förstärkning och lyfter bara fram rätt beteende för att systematisk ignorera felaktigt. I klassrummet blir det en stor kontrast jämfört med min upplevelse av att ha följt med några dagar i motsvarande klassrum i Sverige. I Sverige är det mer av -sccchh, -nej sitt ner, -nu måste du lyssna, -ta av dig mössan, -hallå hör ni vad jag säger och dylika kommentarer. Där riktas ofta uppmärksamheten till de som inte sköter sig. NZ pedagogen har helt tagit bort uppmaningar, negativa tillrättavisningar, hon bara ler glatt och hela tiden poppar det ut små + omdömen i mungipan till de som sitter still, har ögonen på tavlan, hjälper sin granne, snabbt packar ihop efter lektionen, ställer bra frågor osv. Om någon tex ropar ett svar rakt ut, tittar hon inte ens dit utan frågar någon annan med kommentaren ”I see that you are so good in raising your hand so I´d love to hear what you have to say.” Vidare noterar hon barns namn, utan att säga något, på tavlan med en liten stjärna bredvid namnet när hon observerar ett bra beteende. Utan att störa eller säga något listas värderingsbärare och ”rätt agerande” på stora tavlan. Dessa används sedan till att exempelvis ropa upp dessa namn och låta dem gå först ut på rast eller hämta frukt så önskvärt beteende kopplas till små enkla belöningar.

Varje fredag samlas hela skolan för Assembly som är en samling i stora aulan… där blir två barn ur varje klass i hela skolan uppropade med en motivering till deras agerande, eller inställning och får diplom till kamrater, föräldrar och lärares applåder. De som fått diplom samlas sedan framför skolan för fotografering som sedan blir försättsblad på skolans veckobrev till alla föräldrar osv. Detta sker varje fredag!

Nu är nog detta inte representativt för alla skolor på Nya Zeeland men ville leva som jag lär och lyfta fram ett bra exempel som jag tack vare mina egna barn fick uppleva. Jag kommer prata gott om Nya Zeelands skolor och därmed har de lyckats med sitt Employer brand, som såklart är viktigt på deras avlägsna plats mitt i oceanen med starka grannar i Australien och Hongkong.

/Employer branding nörden i Kiwiland

dybeck2