Inspirerande möte med en Kulturantroplog

Michael Henderson

Ett mycket inspirerande möten kring företagskultur var en lång kopp te med Kulturgurun Michael Henderson som bor här i Auckland. Han reser världen över och föreläser samt hjälper ledningsgrupper med att förena sina strategier med sin kultur. Just kultur kopplat till prestationskultur är något vi verkligen var överens om.

En Klart läsvärd artikel från Michael är
Five Lores For Creating A High Performance Company Culture
Där han beskriver 5 sk "Lores" (typ valda sanningar eller traditioner som överlevt generationer) för framgångsrik prestationskultur.

Cultural Awareness
Culture Ownership
Culture Elevation
Culture Stability
Culture Continuity

De är alla högrelevanta för en modern prestationskultur men kanske är det han skriver under Culture Ownership mest avgörande för att lyckas om du frågar mig. Nämligen att ansvaret för kulturen kan inte bo hos HR och ledningsgrupp utan bör som han skriver "ses som själva kärnan i ett folks kollektiva identitet och den ultimata källan till deras förmåga att leva och arbeta tillsammans." Så nyckeln är att få att alla medarbetare att se och ta kulturen som sitt ansvar. Då händer det grejer med prestationen! Läs hela artikeln här.